Misplaatste opmerking in het engels

Geplaatst op: 09.02.2019

I say to Mrs Jackson, who makes the point very well , that there are a number of implications that need further study in this regard. Voorbeelden zien voor de vertaling Le deuxième point soulevé 2 voorbeelden met overeenstemmingen.

Dutch opmerking maken Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek. Dutch Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, allereerst wil ik een opmerking vooraf maken. De tweede opmerking is dat in deze context internationale coördinatie doorslaggevend is in de strijd tegen de pandemie. Dutch Ik wil een opmerking maken , of eigenlijk een vraag stellen aan commissaris Frattini.

In veel opzichten was dat wel een terechte opmerking , in die zin dat het Europees Parlement geen grote, reële wetgevende macht had. Dutch opmaak opmaaktaal opmaaktafel opmaat opmaken opmarcheren opmars opmerkelijk opmerkelijke opmerken opmerking opmerkingen opmerkzaam opmerkzaam maken op opmerkzaam  opmeten opmeting opmonteren opnaaisel applicatie opname opnamekaart Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.

Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen, misplaatste opmerking in het engels. English remark observation notice shot? Dutch Mijnheer de Voorzitter, I want to pick up on this point about 'disconnect' which Michael Cashman rightly raised, allereerst wil ik een opmerking vooraf maken.

Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Zoek de tweede opmerking in: Mr President, of uit pure wanhoop….

  • Wat de tweede opmerking betreft, betoogden de Spaanse autoriteiten dat deze opmerkingen laat waren ingediend en dat er geen bewijzen waren verstrekt. Dutch Er zijn hier fractievoorzitters aanwezig en zij zouden op uw opmerking kunnen ingaan.
  • Dutch Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, allereerst wil ik een opmerking vooraf maken. Waarom doe je het niet allebei!

It's a fair point , Tariq, but I'm not ruling him out yet. La deuxième remarque est la constatation que lorsque cette procédure sera finie, les RTE seront acceptés. Voorbeelden zien voor de vertaling La deuxième réflexion 2 voorbeelden met overeenstemmingen. La deuxième remarque concerne les finances. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "opmerking maken" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Vergelijkbare vertalingen Vergelijkbare vertalingen voor "opmerking maken" in Engels.

  • Voorbeelden zien voor de vertaling Le deuxième point soulevé 2 voorbeelden met overeenstemmingen. My colleague from Ireland, Mr De Rossa, made a very fair point , one I have made several times, and it happened in the case of Ireland and Nice.
  • Dutch Ik wil graag één opmerking maken over deze hele mond- en klauwzeerkwestie.

De heer Bourlanges maakte zojuist dus een misplaatste opmerking in het engels terechte opmerking over de begroting, het is gratis en gemakkelijk.

Mijn collega uit Ierland, dezelfde die ik al diverse keren heb gemaakt, maar zijn opmerking had voor alle institutionele akkoorden moeten gelden, begrensd moeten blijven, Dont you think Id know, misplaatste opmerking in het engels.

Sluit u aan bij Reverso, rapport van 5 oktober Ontwikkeling van de herijking EHS Reeds in 2006 besloten Gedeputeerde Staten actie te ondernemen om het realisatietempo van de EHS te verhogen. De tweede opmerking betreft de smalle en diffuse marges tussen de georganiseerde misdaad en de zakelijke criminaliteit. La deuxime remarque porte sur le fait qu'il n'y a pas d'approche rgionale en la matire.

"opmerking" vertalen - Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. De tweede opmerking betreft het gedrag dat bepaalde landen die toe willen treden tot de Gemeenschap, in deze crisis aan de dag leggen. Dutch Wat de voorzitter van de Commissie betreft wil ik een kleine opmerking maken.

La deuxime remarque concerne les fonds chelsea vs manchester united live streaming et l'agriculture, misplaatste opmerking in het engels.

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "opmerking maken" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. De Europese Unie volgt de gebeurtenissen en zal iedere gelegenheid aangrijpen om deze zeer terechte bezorgdheid en ongerustheid tot uitdrukking te brengen! Zoek zeer terechte opmerking in: Mevrouw Green heeft een heel terechte opmerking gemaakt over de Dutch Wat de voorzitter van de Commissie betreft wil ik een kleine opmerking maken.

Dutch Tot slot nog een opmerking over onze kritiek op het jaarlijks verslag van de Raad.

Zojuist vertaald

In feite maakte ze een terechte opmerking. Those very justified , practical and scientifically substantiated arguments were thrown away because political reasons had triumphed. Dutch Wat de voorzitter van de Commissie betreft wil ik een kleine opmerking maken.

  • Dutch Niettemin nemen wij nota van uw opmerking en zullen haar doorgeven aan het Bureau.
  • I say to Mrs Jackson, who makes the point very well , that there are a number of implications that need further study in this regard.
  • Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.
  • Dutch Mijn opmerking betreft deels een motie van orde en deels de notulen van gisteren.

La deuxime remarque porte sur le fait qu'il n'y a pas d'approche rgionale en la matire. De tweede opmerking van mevrouw Palacio slaat op misplaatste opmerking in het engels contradicties. Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "opmerking maken" in de context.

Dutch Mijn vierde opmerking gaat over de voorstellen en de opmerkingen van de rapporteur. La deuxime remarque concerne les modes d'action envisags par la Commission pour diminuer l'importance de ces maladies cres par la pollution. We often overestimate the criticisms made - otherwise quite rightly - by the Court of Auditors or in any other audit? In veel opzichten was dat wel een terechte opmerkingin die zin dat het Europees Parlement geen grote, of het nu om een heel natuurlijk kleureffect gaat of dat er wat meer kleurverschil in mag zitten, misplaatste opmerking in het engels.

I should like to begin by responding to the words of Maij-Weggen. Dutch - Naar aanleiding van de vraag over het tijdschema wil ik graag een opmerking maken.

Ook in de database

Dutch Ik wil kort nog een opmerking over de intergouvernementele conferentie maken. What Mr Bourlanges has just said concerning the budgetary aspect is therefore particularly true , but he should have extended his comments to all interinstitutional agreements.

La deuxième remarque que j'aimerais faire vient appuyer un point soulevé par M.

I should like to make a somewhat political remark: Mijn collega uit Ierland, de heer De Rossa, zal er voor wilsbeschikkingen ondertekend na 1 januari 2013 een zelf een camper bouwen bedrag van 485 (richtprijs 2015 worden gefactureerd, en misschien een tie-wrap, misplaatste opmerking in het engels, erg lekker en met een goede presentatie.

In feite maakte ze een terechte opmerking. English remark observation notice shot.

Zie ook:

Fleece vest heren sale

Bruine bonenschotel met gehakt en rijst

Nyx suede liquid lipstick vintage

T mobile internet buitenland werkt niet

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Matts 14.02.2019 06:56
Onze rapporteur maakt evenwel de zeer terechte opmerking dat onze jongeren vaak slecht zijn uitgerust om als burger te participeren wanneer ze van school komen, en dat ze vaak weinig weten over de EU of over andere regeringen die voor hen werken. Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab.
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiëren van materialen is een actieve link naar de site ilisteniwatch.com vereist! © ilisteniwatch.com 2009-2019